Stroje a zařízení pro zpracování nerostných surovin

O nás

Stabilní vývoj a pokrok

Společnost DSP Přerov je lídrem v oblasti drticích, třídicích a mycích systémů s kompletní řadou drtičů, třídičů, podavačů, odvodňovačů a dalších strojů. Portfolio produktů se uplatňuje v široké škále průmyslových odvětví, mezi něž patří kamenolomy, štěrkovny, terénní úpravy, železniční a silniční stavitelství, drobná těžba, stavebnictví a demolice, nakládání s odpady a recyklace.

Kameny

Aktuality